Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λήμνου

the roots web banners 06

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λήμνου
17.02.2015 | 16:33

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λήμνου

Συντάκτρια:  Βιργινία Καρβέλλη
Κατηγορία: Λήμνος

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του εξέδωσε ο Δήμος Λήμνου.

Η προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας 2 μηνών, για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

 

Α/Α

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Αριθμός

Χρονική διάρκεια

1

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων έργων (εκσκαφέας-φορτωτής)

1. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β’ τάξης Γ’. 

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης).

1

2 μήνες

2

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Διαμορφωτής Γαιών-Γκρέϊντερ

Ομάδας Ζ’, τάξης Γ’)

1. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ’, τάξης Γ’.

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης).

 

1

2 μήνες

3

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Δεν απαιτούνται ειδικά  τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 5 του Ν. 2527/1997

6

2μήνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1.   Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.   Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

3.  Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07, β) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων, και  γ) αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο πρωτόκολλο του Δήμου Λήμνου στην Μύρινα Λήμνου μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών (μέχρι και 20-02-2015) από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων είναι ο υπάλληλος κ. Νικόλαος Μωυσής.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το

 

banner 300x250 superRunner thessaloniki GR

 

stenos400x400

 

youtube channel