Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Λήμνου
afoi poriazi
Συνεδριάζει  σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Λήμνου
28.01.2013 | 10:10

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Λήμνου

Συντάκτρια:  Δέσποινα Βασιλειάδου
Κατηγορία: Λήμνος

Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στις 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Λήμνου, στην αίθουσα του πρώην Επαρχιακού Συμβουλίου. Τριάντα είναι τα θέματα που θα συζητηθούν και στα οποία θα κληθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να αποφασίσουν.

 

 

 

 

Αναλυτικά:

 

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1.

Συγκρότηση   επιτροπής   για την εφαρμογή   της αριθ.

182/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

2.

Έγκριση για υποβολή αιτήματος αδειοδότησης για την

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε τέσσερα δημοτικά κτήρια στον οικισμό του Κοντοπουλίου Λήμνου

 

3.

Υποβολή προτάσεων του Δήμου Λήμνου προς ένταξη στο

επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας 2007 2013 Άξονα προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

 

4.

Αναμόρφωση   προϋπολογισμού   οικον.   έτους     2013,

σύμφωνα με το αριθμ. πρωτοκ. 2270/178/22.01.2013 έγγραφο της ΓΓΑΔΑ για εγγραφή στον ΚΑ 85 το ποσό που αναλογεί

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.

Διαγραφές οφειλών και άλλα θέματα του τμήματος εσόδων

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του ΝΠΔΔ

«Οργανισμός Εκπαίδευσης δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού –   Αθλητισμού Δήμου   Λήμνου»   για     το οικονομικό έτος 2013

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

7.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λήμνου μαζί με τον

αντικαταστάτη   του     για   την     συμμετοχή     του     στην

«Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας μας»

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

8.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λήμνου μαζί με τον

αντικαταστάτη του για την συμμετοχή του στην «Επιτροπή για χαρακτηρισμό των χώρων     του αιγιαλού   και   της παραλίας ως πολυσύχναστων ή μη» (ΠΔ 23/2000)

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

9.

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της

Σχολικής   Επιτροπής         Σχολικών   Μονάδων     Α/θμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

10.

Ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

11.

Έγκριση     πρωτοκόλλου   προσωρινής   και     οριστικής

παραλαβής     του     έργου     «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΌΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΑΤΣΙΚΗΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12.

Έγκριση   πρωτοκόλλου   προσωρινής   και     οριστικής

παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Τ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΑΤΣΙΚΗΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΥΒΟΛΙΘΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


 

 

Δ.Δ. ΜΥΡΙΝΑΣ»

 

15.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με

τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΣΑΡΔΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16.

Έγκριση     πρωτοκόλλου   προσωρινής   και     οριστικής

παραλαβής   του έργου με τίτλο   «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

17.

Χορήγηση παράτασης εργασιών στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ ΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

18.

Χορήγηση     παράτασης       εργασιών     στο     έργο

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ     ΚΑΙ   ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

19.

Έγκριση 1ου και 2ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου Ανακεφαλαιωτικού

Τακτοποιητικού     Πίνακα       Εργασιών       του     έργου

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ       ΑΥΛΕΙΟΥ     ΧΩΡΟΥ       ΓΙΑ     ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ »

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20.

Σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας με το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ

του ΤΕΙ Καλαμάτας.

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

21.

Σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας με το γραφείο Δ.Α.ΣΤΑ

του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας.

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

22.

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους

2013

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

24.

Ορισμός εκπροσώπου για την σύσταση και συγκρότηση

πειθαρχικών συμβουλίων επιβολής ποινών στα Διοικητικά Όργανα των φορέων συγκοινωνιακού έργου Λέσβου & Λήμνου

 

25.

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων που

εκτελούνται με απευθείας ανάθεση και χωρίς Τεχνική

Μελέτη (άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87) για το έτος 2013.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

26.

Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών,

για την εκποίηση ή εκμίσθωση και αγορά πραγμάτων για το έτος 2013 ρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 και 201 του ΔΚΚ).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

27.

Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών μεταφορών

όταν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις της Τεχνικής υπηρεσίας για το έτος 2013 ρθρα 67 και 70 του Π.Δ. 28/80).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

28.

Ορισμός     Δημοτικού     Συμβούλου   στην     Επιτροπής

παραλαβής έργων ργα που εκτελούνται με μελέτη) για το έτος 2013 (Άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87 ΕΚ Α' 84).

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

29.

Αντικατάσταση μελών στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής

Προστασίας Δήμου Λήμνου

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ

30.

Χορήγηση παράτασης εργασιών στο έργο « Ασφαλτό-

στρωση του Δρόμου Πεδινού Αγκαρυώνων Αγίου

Δημητρίου ( Αποπεράτωση ) »

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε τοaqua blue new

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018