Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Λήμνος: Απάντηση Σταϊκούρα για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
afoi poriazi
Λήμνος: Απάντηση Σταϊκούρα για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
06.09.2021 | 13:06

Λήμνος: Απάντηση Σταϊκούρα για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Ερώτηση με θέμα: «Υπερβολικά υψηλές οι Αντικειμενικές Αξίες στην Λήμνο» είχαν καταθέσει στις 24/06 βουλευτές της Ελληνικής Λύσης προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος προχώρησε σε απάντηση στις 03/08.

Η ερώτηση ανέφερε

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με επιστολή του Έπαρχου της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου, εκφράζεται η δυσαρέσκεια των κατοίκων της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου για τις νέες Αντικειμενικές Αξίες των ακινήτων, που θα εφαρμοστούν από 01-01-2022. Χαρακτηριστικά, στην επιστολή αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής: «...Στην Π.Ε. Λήμνου επιβλήθηκε τα τελευταία χρόνια αύξηση των Αντικειμενικών Αξιών της τάξης του 50% και μάλιστα σε χωριά και οικισμούς, που δεν δικαιολογείται. Δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση για την αύξηση από 600 € σε 900 €, σε χωριά και οικισμούς, όπως η Φυσίνη (25 κάτοικοι), η Αγία Σοφία (30 κάτοικοι), η Δάφνη (60 κάτοικοι), η Παναγιά (200 κάτοικοι), τα οποία τα τελευταία χρόνια οδηγούνται σε εγκατάλειψη και δεν έχουν καμιά τουριστική δραστηριότητα, όταν τουριστικές περιοχές και η πρωτεύουσα του νησιού έχουν ίσες ή μικρότερες Αντικειμενικές Αξίες.».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να επανεξετάσετε το ζήτημα της αύξησης των Αντικειμενικών Αξιών στην περιοχή της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου, μειώνοντας τις σχετικές Αντικειμενικές Αξίες στις προηγούμενες νησιωτικές περιοχές, οι οποίες θα ισχύσουν από 1-1-2022, ως ελάχιστη ανταπόκριση του Κράτους στην ζοφερή καθημερινότητα που βιώνουν την τελευταία περίοδο οι ντόπιοι κάτοικοι υπό συνθήκες «πανδημίας», οικονομικής δυσπραγίας, μετανάστευσής των εκτός των εν λόγω περιοχών, υπογεννητικότητας, μείωσης του τουρισμού και λαθρομετανάστευσης, αναγνωρίζοντας, έτσι, τις σχετικές δυσμενείς ιδιαιτερότητες των άνω αναφερόμενων νήσων αλλά και όσων βρίσκονται στο Ανατολικό Αιγαίο (Δωδεκάνησα, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Σαμοθράκη);

Η απάντηση του κ. Σταϊκουρα αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7594/28-6-21 Ερώτηση.

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 7594/28-6-2021 Ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η υπ’ αρ. πρωτ. 57732 ΕΞ 2021/18.05.2021 (Β' 2375) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκσυγχρονίζει, επικαιροποιεί και επεκτείνει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών των ακινήτων. Ειδικότερα, η εν λόγω μεταρρύθμιση επιτυγχάνει σύγκλιση εμπορικών και αντικειμενικών αξιών, με τρόπο διαφανή και σύμφωνο με τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, καθιστώντας αφενός πιο δίκαιη τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και υλοποιώντας αφετέρου τη δέσμευση που είχε αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας.

Για την έκδοση της εν λόγω Απόφασης, ακολουθήθηκε η διαδικασία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν. 1249/1982. Η εισήγηση των τιμών εκκίνησης (Τιμών Ζώνης) του αντικειμενικού συστήματος ανατέθηκε σε εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν Δημόσιων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κατόπιν διεξαγωγής δημόσιων κληρώσεων για την επιλογή τους. Τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, διέπονται από τα οριζόμενα αναλυτικά στις υπ’ αρ. πρωτ. 8843 ΕΞ 2020/24.01.2020 (Β' 130), 18749 ΕΞ 2020/14.02.2020 (Β' 532), 31636 ΕΞ 2020/16.03.2020 (Β' 869), 127469 ΕΞ 2020/06.11.2020 (Β' 4906) και 131207 ΕΞ 2020/17.11.2020 (Β' 5079) αποφάσεις περί ανάθεσης και συμπληρωματικών αναθέσεων του έργου της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις περιγράφουν εκτενώς τη συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε όλα τα στάδια, αναφέρουν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι εισηγήσεις των εκτιμητών, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές, και προβλέπουν μια πιο οργανωμένη πλατφόρμα εισαγωγής των στοιχείων, επιφέροντας συνεπώς σημαντικές βελτιώσεις στη διαδικασία εν γένει, εναρμονιζόμενες με τις διεθνείς «καλές πρακτικές», επί τη βάσει των διεθνών και ευρωπαϊκών εκτιμητικών προτύπων.

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος της ως άνω προβλεπόμενης διαδικασίας, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης ανατίθεται στην Επιτροπή Ελέγχου της παρ. 1Γ του άρ. 41 του ν. 1249/1982, ενώ η σύνταξη εισήγησης για τη διαμόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης ανατίθεται στην Επιτροπή της παρ. 1Α του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.

Επιπλέον προβλέπεται ότι για τον καθορισμό των τιμών λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων. Βάσει των ειδικότερα οριζόμενων στις διατάξεις της παρ. 4 του άρ. 261 του ν. 3852/2010, απεστάλη το υπ’ αρ. πρωτ. 29065 ΕΞ 2020/10.03.2020 έγγραφο του ΑΤΕΠΑΑ προς τους Δήμους μεταξύ των οποίων και στο Δήμο Λήμνου με θέμα «Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων». Επισημαίνεται ότι η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου δεν κατατέθηκε στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά τα προβλεπόμενα στο ως άνω έγγραφο του ΑΤΕΠΑΑ.

Σημειώνεται ότι με την υπ’ αρ. 35516 ΕΞ 2020/02.04.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1162) ανεστάλη προσωρινά «για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας από 3.4.2020 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού» η παράδοση του έργου των εκτιμητών, η οποία ήρθη εν τέλει με την υπ’ αρ. 106687 ΕΞ 2020/24.09.2020 απόφαση (Β' 4128). Ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 131207 ΕΞ 2020/17.11.2020 συμπληρωματικής ανάθεσης (Β' 5079) ορίστηκε η 10η Δεκεμβρίου 2020, η δε διαδικασία ολοκληρώθηκε, κατόπιν των ως άνω αναλυτικά περιγραφομένων, με την έκδοση της υπ’ αρ. πρωτ. 57732 ΕΞ 2021/18.05.2021 Απόφασης (ΦΕΚ 2375/Β/07.06.2021), με την οποία προστίθενται στο χάρτη αντικειμενικών αξιών 3.643 νέες ζώνες, με αποτέλεσμα ο νέος χάρτης να περιλαμβάνει πλέον 13.808 ζώνες και η πληθυσμιακή κάλυψη να ανέρχεται στο 98%, αγγίζοντας την πλήρη κάλυψη των εντός σχεδίου περιοχών.

Ειδικότερα, το εν λόγω έργο ανατέθηκε στους εκτιμητές που έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών (σύμφωνα με την παράγραφο Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, ΦΕΚ 107/Α'), οι οποίοι αποτελούν τους ειδικούς εμπειρογνώμονες επί του θέματος, διαθέτουν σημαντικά εχέγγυα γνώσης, πληροφόρησης, εμπειρίας και αμεροληψίας και δεσμεύονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Υπουργείου Οικονομικών (Υ.Α. υπ’ αρ. 19928/292/10.5.2013, ΦΕΚ Β' 1147).

Επισημαίνεται ότι ο καθορισμός των τιμών έγινε, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών, κατά ζώνες που παρουσιάζουν ομοιογενή χαρακτηριστικά αξίας των ακινήτων, ώστε να αιτιολογείται ο καθορισμός ενιαίας τιμής για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων καθεμίας εξ αυτών. Οι τιμές της κάθε ζώνης εξετάστηκαν από τους εκτιμητές ξεχωριστά και αυτόνομα, με κριτήριο τις πραγματικές αγοραίες αξίες των ακινήτων τους και σύμφωνα με τα πρόσφορα, αληθή διαθέσιμα στοιχεία της κτηματαγοράς, προκειμένου να καταλήξουν στην επιστημονικά τεκμηριωμένη εισήγησή τους ανά περίπτωση, η οποία θεμελιώνεται επί τη βάσει των οικείων ευρωπαϊκών και διεθνών εκτιμητικών προτύπων.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι εκτιμητές, βάσει της παρ. 2 του άρ. 3 των αποφάσεων ανάθεσης, αναζητούν συγκριτικά στοιχεία των συνηθέστερα απαντώμενων ακινήτων κάθε ζώνης και δύνανται να χρησιμοποιήσουν κάθε πρόσφορο συγκριτικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της κρίσης τους, προβαίνοντας στις απαιτούμενες αναγωγές και συνεκτιμώντας κατά τη διατύπωση της εισήγησής τους τις ιδιαιτερότητες κάθε ζώνης.

Αναφορικά με τις επικρατούσες συνθήκες στη αγορά ακινήτων, παραπέμπουμε στους δείκτες της Τράπεζας της Ελλάδας για την περίοδο 2017-2020, σύμφωνα με τους οποίους ο δείκτης τιμών κατοικιών για τις αστικές περιοχές παρουσιάζει αύξηση 14,4%.

Ο νέος χάρτης αντικειμενικών αξιών διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα των ακινήτων και εναρμονίζεται πλήρως με τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα, οι δε καθορισθείσες αντικειμενικές αξίες προέκυψαν, σύμφωνα με την ως άνω αναλυτικά περιγραφείσα διαδικασία, με τη χρήση πιστοποιημένων εκτιμητών, λήψη υπόψη της γνώμης των αρμόδιων δημοτικών συμβουλίων, καθώς και αξιολόγηση, έλεγχο τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας και διατύπωση εισηγήσεων από τις Επιτροπές της παρ. 1Α και 1Γ του άρ. 41 του ν. 1249/1982.

Ειδικά για την ΠΕ Λήμνου, και όσον αφορά τις ζώνες στις οποίες αναφέρεται η επιστολή του Έπαρχου Λήμνου, ισχύουν τα παρακάτω και δεν υπάρχει αύξηση από €600/μ2 στα €900/μ2, όπως εσφαλμένα αναφέρεται.

Οικισμός

Τιμή       Ζώνης

2018 €/μ2

Τιμή Ζώνης 2021 €/μ2

Φυσίνη

800

900

Αγ. Σοφία

800

900

Δάφνη

600

850

Παναγιά

850

950

Επισημαίνεται επίσης, αναφορικά με τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, ότι τυχόν μεταβολές και αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών δεν συνεπάγονται αυτομάτως και αυξήσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Συνεπώς, η μεταρρύθμιση που τίθεται σε εφαρμογή από 01.01.2022 επικαιροποιεί τον χάρτη αντικειμενικών αξιών της χώρας, ο οποίος περιλαμβάνει πλέον 13.808 ζώνες, επιτυγχάνοντας για πρώτη φορά πληθυσμιακή κάλυψη 98% και παράλληλα πιο δίκαιη κατανομή της φορολογικής βάσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε τοaqua blue new

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018