Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Θάνος: Προς ενοικίαση χώρων για δημιουργία παρκινγκ

banner roots

Θάνος: Προς ενοικίαση χώρων για δημιουργία παρκινγκ
20.05.2022 | 18:46

Θάνος: Προς ενοικίαση χώρων για δημιουργία παρκινγκ

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση δύο (2) ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν , ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ) στην κοινότητα Θάνους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Έχοντας υπόψη την αριθ. 125/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για την μίσθωση δύο (2) ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν , ως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ) στην κοινότητα Θάνους.

Τα προσφερόμενα ακίνητα πρέπει να βρίσκονται στην Κοινότητα Θάνους Λήμνου.

Το πρώτο πρέπει να είναι εμβαδού τουλάχιστον 200,00τμ και το δεύτερο εμβαδού τουλάχιστον 900,00τμ. να βρίσκονται στην είσοδο της κοινότητας ή σε κάποιο κεντρικό σημείο του οικισμού και να συνορεύουν με δημοτική οδό, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή είσοδος των οχημάτων.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη αρχόμενα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης και με δυνατότητα παράτασης επιπλέον δύο (2) ετών, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λήμνου στην Μύρινα (κτίριο ΕΑΣ 2ος όροφος) και στο τηλέφωνο 2254350031. Επίσης η διακήρυξη έχει αναρτηθεί και στο site του Δήμου στη διεύθυνση www.limnos.gov.gr.

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το