Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Ελλάδα>>Επιδότηση άνεργων γυναικών για κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων. Δείτε τις προυποθέσεις
afoi poriazi
Επιδότηση άνεργων γυναικών για κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων. Δείτε τις προυποθέσεις
05.03.2013 | 19:42

Επιδότηση άνεργων γυναικών για κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων. Δείτε τις προυποθέσεις

Συντάκτρια:  Δέσποινα Βασιλειάδου
Κατηγορία: Ελλάδα

Μεγάλος αριθμός άνεργων ή απολυμένων γυναικών ασχολούνται με την κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων κατ’ οίκον και το ΕΣΠΑ στηρίζει αυτή τους την προσπάθεια με επιδοτήσεις από 10.000 έως 20.000 ευρώ.

Η κατασκευή και διάθεση χειροποίητων κοσμημάτων έχει ελάχιστο κόστος και ένα ικανοποιητικό εισόδημα, ενώ η διαφήμιση και η διάθεση των προϊόντων μπορεί να γίνει εντελώς δωρεάν μέσω διαδικτύου.Επιπλέον,τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι οικονομικά, αφού τα κοσμήματα μπορεί να είναι από ημιπολύτιμες πέτρες και μέταλλα, μέχρι δέρμα, πλαστικό και ανακυκλώσιμες ύλες,σύμφωνα με το ένθετο Επαγγελματικές Ευκαιρίες της εφημερίδας το Έθνος.

Σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση, υπάρχουν αρκετά σεμινάρια που διοργανώνουν διάφοροι φορείς και εργαστήρια κοσμημάτων, ενώ πολλές ιδέες μπορείτε να πάρετε και από το διαδίκτυο. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας με ποσά της τάξεως των 10.000 και 20.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά γυναίκες ηλικίας από 18 έως 64 ετών με την προϋπόθεση να είναι άνεργες, να έχουν απολυθεί, ή να απειλούνται με απόλυση. Η επιδότηση φτάνει το 100% του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 18 μήνες σε διάρκεια υλοποίησης, ενώ οι αιτήσεις ξεκινάνε από 1η Μαρτίου και για 29 μέρες.

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα

Οι γυναίκες που έχουν δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι Ελληνίδες ή ομογενείς, ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή τρίτης χώρας, με την προϋπόθεση ότι έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Οι γυναίκες θα πρέπει:

•να έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή να έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και να βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή

• να έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή

• να απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κ.λπ.

•Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

- Ανεργες: Δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης και μέχρι την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας για όσες δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων.

- Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη (καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την καταγγελία της σύμβασης έως την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης ή υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα. Επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρησή τους την τελευταία τριετία: Βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύματος της ΔΟΥ και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αναγγελία πρόσληψης στο διάστημα από τη διακοπή της επιχείρησης έως την έναρξη της νέας επιχείρησης.

- Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας): Θεωρημένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης εργασίας στο όνομα του δικαιούχου. Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99): Βεβαίωση εργοδότη/απόφαση Πρωτοδικείου για την αίτηση ή απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99.

- Αυτοαπασχολούμενες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011). Αν δεν μπορείτε να προσκομίσετε τα παραπάνω δικαιολογητικά, δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή η αίτηση της ενδιαφερομένης. Επιπλέον για τις απολυμένες γυναίκες θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι η σύμβασή τους δεν καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς επίσης και ότι ο εργοδότης δεν είναι σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Προβάδισμα στην επιλογή των επενδυτικών τους σχεδίων έχουν οι γυναίκες που εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες, καθώς λαμβάνουν πρόσθετη βαθμολόγηση:

•Γυναίκες που το ετήσιο εισόδημά τους -σύμφωνα με το εκκαθαριστικό της εφορίας- δεν υπερβαίνει κατ' έτος το όριο φτώχειας όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

•Γυναίκες γονείς πολύτεκνων ή τρίτεκνων οικογενειών.

•Γυναίκες με ειδικές ανάγκες ή δικαιούχοι που έχουν σύζυγο, τέκνο, που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ.

•Γυναίκες - μέλη οικογενειών με άνεργο - απολυμένο τουλάχιστον ακόμη ένα μέλος της οικογένειας (σύζυγος, τέκνο μέχρι 24 ετών σε σχέση κοινής διαβίωσης) και με συνολικό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το οικογενειακό όριο φτώχειας.

•Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες πάνω από 12 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. •Μητέρες μονογονεϊκής οικογένειας (ανύπαντρες, διαζευγμένες, σε διάσταση, χήρες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο ανήλικο τέκνο, συμπεριλαμβανομένων των ανάδοχων μητέρων).

•Γυναίκες θύματα trafficking ή οικογενειακής βίας.

•Γυναίκες ωφελούμενες από Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ενταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤοπΕΚΟ) και Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ) Οι υποψήφιες, ακόμα και αν εμπίπτουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες, θα πρέπει να δηλώσουν μόνο μία κατηγορία της επιλογής τους. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται. Οι δαπάνες που επιδοτούνται

• Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κ.λπ.).

•Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).

•Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και την παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου. •Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring/coaching από συμβούλους, με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

•Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης. Το ύψος της επιδότησης είναι από 10.000€ έως 20.000€ ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών.

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Από 1-29 Μαρτίου οι αιτήσεις Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται υποχρεωτικά με το «Εντυπο υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αίτηση περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης της επιχείρησης και επέχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης. Υπογραμμίζεται ότι κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία πρόταση, είτε μεμονωμένα είτε ως εταίρος σε ομαδικό σχήμα. Η υποβολή του «Εντύπου υποβολής» γίνεται υποχρεωτικά τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο). Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή υποβάλλονται μετά την ένταξη και έως την ημερομηνία που θα οριστεί στην απόφαση ένταξης. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Η ηλεκτρονική υποβολή περιλαμβάνει την πρόταση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 1η/3/2013 και ως καταληκτική η 29η/3/2013. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν αξιολογούνται.


Πηγή: danioliptes.gr
 
 
Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε τοaqua blue new

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018