Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Λήμνος>>Δήμος Λήμνου: Δημοσιοποιήθηκε η οικονομική κατάσταση
ikteo limnou
facebook seminaria
Δήμος Λήμνου: Δημοσιοποιήθηκε η οικονομική κατάσταση
19.02.2021 | 09:37

Δήμος Λήμνου: Δημοσιοποιήθηκε η οικονομική κατάσταση

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Λήμνος

Τη συνοπτική οικονομική κατάσταση του Προϋπολογισμού – Απολογισμού εσόδων- εξόδων ανακοίνωσε ο Δήμος Λήμνου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ για το έτος : 2021

   

Κωδικοί
Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

4.614.732,16

1 (πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

344.900,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

594.500,00

31

Έισπράξεις από Δάνεια

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη

2.151.523,95

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

2.029.480,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

3.094.538,23

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

9.288.594,59

 

Σύνολο Πόρων :

22.118.268,93

 

 

 
 

 

 

Κωδικοί
Αριθμοί

Έξοδα και Πληρωμές

Προϋπολογισμός
σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

3.430.591,18

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

2.379.484,82

63,64

Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα

184.523,30

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

1.350,00

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών

852.710,00

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα

762.802,32

81,83

Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

404.197,82

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

3.549.312,23

                       Επενδύσεις

 

 

71

Αγορές

2.221.906,78

73

Έργα

6.278.137,05

74

Μελέτες

1.934.553,43

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

113.500,00

9111

Αποθεματικό

5.200,00

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών :

22.118.268,93

Με την αριθμ. 184/2020 (ΑΔΑ: ΨΖΦ0ΩΛΘ-ΙΒΙ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2021 του Δήμου Λήμνου.

Με την αριθμ. πρωτ. 60045/30.12.2020 (ΑΔΑ: 6Ρ92ΟΡ1Ι-ΧΓΧ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικ. Έτους 2021 του Δήμου Λήμνου.    

                                         Ο Αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Καζάνας                                                                                 Δημήτριος Μαρινάκης

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το

 

gunaika banner new

youtube channel

Πώς χαρακτηρίζετε τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα των Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία;

Θετικούς(8.5%)
Αρνητικούς(80.9%)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ(10.6%)
Συνολικές ψήφοι: 47
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: Απριλίου 27, 2018